tirsdag 12. februar 2013

Fra begynnelsen


I 1904 sto jugendhuset ferdig og med nøkkelen i døra. Noen år tidligere hadde området like ved elvebredden blitt satt ut til tomter, og i den siste tida hadde det vært stor byggeaktivitet der det før var beite og utmark for byens kyr.

I byggeanmeldelsen fra 27. april 1903 står det:
I henhold til bygningsloven §16 anmeldes herved, at der paa grund af matr.-nr.  Isegransagaden skal opføres nye bygninger, overensstemmende med vedlagte tegninger og beliggende saaledes som paa situasjonespalanen angivet §16 og 17Slik som beskrevet i byggeanmeldelsen, ble huset stående til 1928. Da ble det satt i gang arbeider med å isolere taket i fløybygningen med aviser, og loftet over doene forandrer karakter. 5. januar sju år senere overtar nye eiere, og huset får en omfattende forandring. Det som en gang var bolig for en familie gjøres om til tomansbolig.

Til Bygningsraadet i Fredrikstad                    5. januar 1935

Paa vegne av Herr Kaptein Alf Andersen tillater jeg mig aa søke om tillatelse til aa forandre hans gaard Isegransgaten no. 8 i henhold til vedlagte tegninger.
Bygningen der nu er innredet til enebolig skal forandres til tomannsbolig - saa der blir en leilighet i hver etasje på 4 rum og kjøkken med bad og w.c. samt loftsrom. Hver leilighet faa utvendig fra egen inngang. Alle rom får lovlig størrelse - høide og lysforhold. Trappen til 2den etasje blir 1,20m. bred med 18 cm. optrin og 23. cm inntrin + 5 cm. fremspring. Fra 1ste etasje til loftet i hovedbygningen blir opsat en mindre trap for aa fa adgang til feining av piperne. Under fløibygningen hvor der nu ikke er kjeller utgraves for aa faa to husholdningskjellere, med nedgang til denne fra gangen. Bryggerhus og vedboder blir i kjelleren under hovedbygningen. Høiden i kjelleren er 210 mtr. iI 2den etasje blir det i et rumm til gaten m/med et krysset opbyg som vist på tegningen. Dette opbyg blir opsat for å faa tilstrekkelig lys og sol i rummet. Til forsterkning for taket i dette rum inlægges en jerndrager. Størrelsen på denne drager skal senere bli opgit. Alle rum skal som tidligere opvarmes med ovner. Alt arbeidet skal bli utført solid og godt og efter bygningslovens forskrifter. Da arbeidet skal påbegynnes straks vil vi være takknemlig for aa faa andragende innvilget snarest mulig.

Deres ærbødige Martin Andreassen
Før ombyggingen var det doer i fløybygningen. Ytterveggen har den dag i dag merker i planken etter tømmelokket.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar