onsdag 10. juni 2015

Riving pågår
Opprinnelig var det åpning mellom stua og soverommet i 1904 da huset ble bygd. Da var soverommet kontor, men allerede før omgjøringen i 1928, er det blitt soverom. Døra tettes først igjen når huset overtas av familien i 1954. 
Fra stua til soverommet, og fra soverommet til stua.
Skyvedøra mellom stua og spisestua beholdes. Den var mellom 1954 og 1970 bygd igjen.
Her er spor etter den opprinnelige trappa. Huset ble delt inn i to leiligheter før 1934, men trappa ble beholdt. Begge leilighetene hadde med andre ord en felles trapp. Kjøkkenet i annen etasje var der soverommet er nå!
I 1934 ble det anlagt bad i begge etasjer, i fløyen. Den gamle trappa ble beholdt i tillegg til en ny trapp - den nåværende. Kjøkkenet i annen etasje ble flytta dit kjøkkenet er nå, tidligere soverom.
Badet ble senere flytta til nåværende sted i begge etasjer.
Dette vil forandres om noen år da huset igjen vil kun romme en leilighet. Det vil sannsynligvis bli nytt, lekkert bad der kjøkkenet er.

Det er lapp på lapp etter som snekkeren arbeider seg tilbake i tid.
Fra kjøkkenet ut mot gangen og hoveddøra. Her skimtes nåværende trapp opp til annen etasje.
Kan dette være den opprinnelige tapeten i stua?
Taklistene i soverommet, opprinnelig kontor i 1904!
Takrosetten i stua, nesten helt hel!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar